Razni obrasci

U ovu kategoriju spadaju razne vrste koverti, koverte sa povratnicom, memorandumi i sve vrste blokovske robe - paragon blokovi, otpremnice, fakture, profakture, vaučeri, ulaznice, uplatnice, nalozi za knjiženje, trebovanja, formulari, recepti,... Blokovi se obično štampaju na NCR (samokopirajućem) papiru, ali je moguće štampati ih i na ofsetnom papiru i sa indigom. NCR papir se sam kopira, pa Vam je uz blok potreban i karton kojim ćete kopiranje ograničiti na onoliko kopija koliko Vam je potrebno. Blokovi su najčešće povezani lajmovanjem (lepljenjem), ali mogu i da se klamuju. Takođe, izrađuju se i sa perforacijom i numeracijom.

Blokovi su jedna od najrasprostranjenijih štamparskih formi i najčešće se koriste u bankama, prodavnicama ili na terenu kada je potrebno da jedna kopija ide kupcu, a druga ostaje u bloku.

Portfolio - Razni obrasci

Štamparije Birograf

Interesuje vas ova usluga? Pitajte nas