Plakati

Plakat je forma grafičkog izraza kojom želimo da saopštimo neko obaveštenje, najavimo događaj ili predstavimo proizvod. Prvi plakati su se pojavili u obliku pamfleta i bili su zasnovani isključivo na tipografiji, a tokom vekova su, sa razvojem tehnologije štampe, poprimali današnji oblik uvođenjam slika. Plakat je više nego drugi vidovi grafičkog dizajna povezan sa umetničkim stvaralaštvom i mnogi stručnjaci ga ističu kao vrhunski vid estetskog oblikovanja štampanog grafičkog materijala, a neke forme plakata, poput pozorišnog plakata, mogu da predstavljaju i svojevrsna samostalna umetnička dela. Prvi pravi plakati uostalom i jesu bili pozorišni plakati koje je za potrebe Mulen Ruža izrađivao francuski slikar Anri Tuluz Lotrek krajem 19. veka ili početkom 20. veka stvaraoci Art nuovo stila iz Beča - Alfons Muha i Gustav Klimt.


Nema delatnosti koju plakat ne pokriva. On može biti najava za događaj, politički plakat, zdravstveni, bankarski, reklamni, industrijski, filmski, pozorišni, socijalni ili plakat koji podržava neku društvenu akciju. Veoma je jako vizuelno sredstvo koje uz kombinaciju sa drugim vidovima marketiške prezentacije može nositi čitavu kampanju, na primer za neki industrijski proizvod. Poseduje neograničen spektar sredstava kojim dočarava ono šta prezentuje - tipografija, slike, likovni elementi poput boje, harmonije, kontrasta, ideja,...

Portfolio - Plakati

Štamparije Birograf

Interesuje vas ova usluga? Pitajte nas