Kompjuterski obrasci

Kompjuterski obrasci čine veliku grupu proizvoda i predstavljaju jedan od najjeftinijih vidova štampe. Zbog toga se koriste u velikim sistemima koji štampaju velike tiraže, a najčešće vrste ovih proizvoda su blanko tabuliri, računi, pin koverte, koverte za obračun zarada i drugi.
Prema Vašim potrebama smo u mogućnosti da štampamo obrasce različitih dimenzija od jedna do šest kopija, u punom koloru, sa karbonom, obostrano, sa perforacijom, numeracijom, samolepive pin koverte,...

Portfolio - Kompjuterski obrasci

Štamparije Birograf

Interesuje vas ova usluga? Pitajte nas