Bilteni, časopisi i sveske

Bilten predstavlja kratak izveštaj o nekom događaju. Može da sadrži par strana, ali i da bude obiman, u formi časopisa. Često se biltenom izveštava sadržaj neke godišnje manifestacije, ali se njime na uvid mogu davati i trenutne izmene u administrativnim oblastima. Zato bilteni mogu da budu jednostavni i štampani na običnom papiru, ali i štampani na debljam sjajnom papiru, sa koricama i u punom koloru.


Časopis je periodična publikacija i može da bude nedeljnik, mesečnik, tromesečnik ili godišnjak. U zavisnosti od potrebe štampa se na raznim vrstama papira, raznih dimenzija i u dve ili više boja. Obično zbog smanjenja troškova predstavlja kombinaciju tabaka u punoj boji i crno-belih tabaka, sa koricama u boji.


Sveske mogu da predstavljaju interesantan prilog štampanom materijalu kojim Vašu firmu predstavljate poslovnom svetu. Unutrašnji listovi mogu da budu karo, na linije ili prazni, sa zaglavljem sa podacima Vaše firme, a povez može da bude sa spiralom ili klamerima.

Portfolio - Bilteni, časopisi i sveske

Štamparije Birograf

Interesuje vas ova usluga? Pitajte nas